Top Fast Start Earners

International

September 2021
International  |  USA
1.   Shimizu Yoko
2.   Kuno Tomoyo
3.   Ohnishi Megumi
4.   Hata Tomiko
5.   Shiramoto Hidemi
6.   Dowaki Ryoichi
7.   Masako Murakami
8.   Nagahama Michiyo
9.   Sunada Michiko
10.   Sasaki Hiromi
11.   Murayama Sumire
12.   Yamashita Yaeko
13.   Takai Kayoko
14.   Higashino Tomomi
15.   Natsume Miho
16.   Takemura Hijiri
17.   Yada Kiyomi
18.   Inui Yuka
19.   Miyamoto Sayuri
20.   Ikeda Kazuko
21.   Misawa Rina
22.   Atago Sayuri
23.   Masako Nishimura
24.   Yamamatsu Keiko
25.   Wakamatsu Mayuko